lijndans en fit-dance

 

   
Lijndans
 • ruime variatie aan bewegingen en muziek
 • leuk gevoel voor ritme
 • geen danspartner nodig.
 • beginnersgroep en gevorderden
 • lessen op donderdag beginners en gevorderden
 • 10-beurtenkaart + verzekering Danssport Vlaanderen
   
Fit-dance
 • snel  bewegen
 • plezier
 • kilootjes verliezen
 • beginnersgroep en gevorderen
 • lessen  op dinsdag  groep 1 en 2
 • 10-beurtenkaart + verzekering Danssport Vlaanderen